Ana Sayfa Ana Sayfa
Halk Sağlığı Labratuvarı
Birimlerimiz
 

 

Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Laboratuvarı

Van İl Halk Sağlığı Laboratuarı, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında fiziki, biyolojik ve çevreden kaynaklanan ve insan sağlığını etkileyen etkenlerin, fiziksel, kimyasal, biyokimyasal, bakteriyolojik, mikolojik, hematolojik, serolojik, parazitolojik, yönden inceleme ve analizlerini yaparak, alınması gerekli tedbirler açısından koruyucu sağlık hizmetlerini yönlendirici verileri ortaya koyar. Salgınların önlenmesi ve izlenmesi için gerekli analizleri yapar. Su ve gıda maddeleri, biyolojik ürünler ve insan sağlığını ilgilendiren eşya ve levazımın kontrolüne yönelik analizleri yapar. Teknik danışmanlık yapar, eğitim verir ve bölgesindeki ilçe halk sağlığı laboratuarlarının yapamadığı analizleri yapar.
Van Halk Sağlığı Laboratuarı, faaliyetlerini Mikrobiyoloji analiz laboratuarı biriminde gerçekleştirmektedir.

MİKROBİYOLOJİ ANALİZLERİ LABORATUAR ŞEFLİĞİ

Mikrobiyoloji Analizleri Laboratuar Şefliği, toplumsal hastalıkların kontrolü, salgınların önlenmesi ve izlenmesi, insan sağlığını ilgilendiren yerlerde çalışan personelin rutin kontrolleri gibi sağlığı etkileyebilecek etkenlerin, mikrobiyolojik, mikolojik, serolojik, parazitolojik yönden incelenmesi ve analizlerinin, su ve gıda maddelerinin, çevre sağlığı ve eşya ve levazım ile ilgili mikrobiyolojik analizlerinin ve kan, idrar ve vücut sıvıları gibi örneklerin biyokimyasal analizlerinin yapıldığı birimdir.

Bu amacla mikrobiyoloji analizler labovatuvarı bünyesinde aşağdaki hizmetler verilmektedir:

                                            
Personel Listesi
Adı Soyadı                                       Ünvan                                              
Bio. Atik ÖZTÜRK       Şube Müdürü
   
   
   
   
   
   
   
Dökümanlar
Döküman Adı 
 
 Laboratuvar istem formu  
 Merkezi Lab. Protokolü  
 Su Numuneleri  
 Numune kriterleri  
   
   
   
   
Mevzuatlar
Mevzuat Adı    
 
İl Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönerge  
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik  
Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği  
Yüzme Havuzları, Suyun Hazırlanması, Teknik Yapım, Kontrol, Bakım Ve İşletmesi Genel Kurallar  
Portör Muayenelerine Esas Laboratuvar Tetkikleri (Genelge 2005/9)  
   
   
   
Duyurular
Duyuru Adı 
 
 Laboratuvarımıza Cuma Günleri Numune Kabul Edilmemektedir.  
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 
            Bu Birim eklendiği tarihten itibaren 7836 kez okundu

Kurum Adres : Abdurrahman Gazi Mah. Bediüzzaman Cad. Arapbaba sk. Halk Sağlığı Müdürlüğü
Tel : 0432 215 8476 Fax : 0432 216 8476
E-Mail : info@vanhsm.gov.tr