Ana Sayfa Ana Sayfa
Misyon & Vizyon
Kurumsal Bilgiler
 

         VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TARİHÇESİ

        

Van Halk Sağlığı Müdürlüğü 2011 tarih 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde birinci basamak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulmuştur.

Van Halk Sağlığı Müdürlüğü 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde birinci basamak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 20 Mart 2012 tarihinde kurulmuştur. Van Merkez Toplum Sağlığı Merkezi’nin Halilağa Mahallesindeki binasında hizmet vermektedir.

İlimiz bakanlık gruplandırmasında İ-6 grubunda yer aldığından Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şubesi Aile Hekimliği Uygulama Şubesi, Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi, Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Şubesi, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şubesi, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şubesi ve Destek Hizmetleri Şubesi’nden oluşmaktadır.

         MİSYONUMUZ

Halkımızın Sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak için T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumunun geliştirdiği sağlık politikalarını ve etkinlikleri yürütmek.

Çalıştığı sağlık ekibiyle uyum içinde, etkili iletişim, yönetim ve liderlik özellikleriyle toplum sağlığına katkı yapan bir kurum olmak.

Koruyucu sağlık hizmetlerini halkımız için ulaşılır ve bilinir kılmak.

Yapacağı çalışmalar ile Sağlık çalışanlarının halkımızın her an yanında olacağını hissettirmek.

Dengeli ve yeterli beslenme, hareketli yaşam, sigara ve madde kullanımının önlenmesi, temiz içme ve kullanma suyu, çevre sağlığı, kanser,kronik hastalıklar ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi, bağışıklama,cinsel sağlık/üreme sağlığı konularında dünya standartlarında hizmet vermek.

Çalışma koşullarının düzeltilmesi, işin yarattığı stres faktörlerinin azaltılarak, çevrenin ve işin insanın yaşamına olumlu katkılarının ortaya çıkarılmasını sağlamak.

Toplumun sağlık konusunda bilinçlilik durumunun artırılmasına yönelik eğitim ve tanıtım çalışmalarını yürütmek.

Halk Sağlığının korunması, izlenmesi ve geliştirilmesi için gerekli şartların oluşturulmasını ve sürekliliğini sağlamak.

         VİZYONUMUZ

Halk sağlığı alanında çalışmalarıyla örnek gösterilen bir kurum olup, ülkemizin halk sağlığı çalışmalarında uluslararası düzeydeki prestijine katkıda bulunmak.

Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak Halk Sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde ulusal düzeyde önder ve model olmak.

           KALİTE POLİTİKAMIZ

Ulusal model olmak

İnsana ve çevreye saygılı olmak

Çevre sağlığını tehdit eden durumlara karşı önlem almak ve çevre sağlığının geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak

Kalite yönetim sistemi şartlarına uyma ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak

Bireysel toplumsal memnuniyetin arttırılmasını sağlamak

Ekip anlayışı ve çalışanlarına kendilerini sürekli geliştirme ortamı sağlamak

Çağdaş bir yönetim anlayışı ve çalışma ortamı sağlamak

Yasal şartlar çerçevesinde halk sağlığını korumak ve geliştirmek halk sağlığını tehdit eden tüm durumlarla mücadele etmek

Kaliteli birinci basamak sağlık hizmeti sunmak ve bu hizmetin Toplumun tüm kesimlerince ulaşılabilir olmasını sağlamak

Bireylere tüm alanlarda sağlık bilinci eğitimi vermek

Çalışan sağlığı hizmetini yaygınlaştırmak

 

 
Bu yazı 2015-01-27 16:53:47 tarihinde yayınlandı ve 2198 kez okundu

Kurum Adres : Abdurrahman Gazi Mah. Bediüzzaman Cad. Arapbaba sk. Halk Sağlığı Müdürlüğü
Tel : 0432 215 8476 Fax : 0432 216 8476
E-Mail : info@vanhsm.gov.tr